MFA students at The Academy of Fine Art at KHIO have conventionally been examined in a group exhibition at the end of their studies*. This academic year, and for the first time, the final year Master students will present individual projects in different spaces at KHIO and around Oslo. These 15 newly developed projects will be diverse in form and will take place at different times during the spring semester. Some of the projects will open simultaneously so that audiences can experience up to five presentations at the same time. * The graduating students will still take part in a curated group exhibition at Kunstnernes Hus in April 2021. This exhibition, however, will no longer be their final exam.
19–28 Mar 2021 (12:00–17:00)
Festsalen, Oslo Kunstforening (OK)
Elina Waage Mikalsen / Undersang/Jaskes šukŋa

Da jeg skulle finne en tittel for denne utstillingen, kom jeg til å tenke på boken Underland av Robert Macfarlane. Ordet undersong er bare nevnt én gang. Han sitter under bakkenivå i det som tidligere har vært et hellig sted eller tempel. Han skriver:

«…I rest companionably in the cool, listening to the landscapes undersong: clack of the train track, road-hum below it, buzz-saw of grasshoppers from the scrub»

Undersang/Jaskes šukŋa er en lyd- og tekstilinstallsjon lokalisert i Festsalen i den gamle Rådmannsgården. Arbeidet binder i hop fragmenter av familiehistorie og vever de sammen med mytologiene fra underverden.

Historier mine tanter og onkler fortalte ved bålet i dalen, de skremte meg. De underjordiske satt rett bak ryggene våre og kunne når som helst gi seg ut for å være en av oss. Pusten ble trukket ned i lungene, presset ut gjennom strupehodet, ble til toner, til melodi. Munnhulen gjorde lydene om til mening, ord. De kom ut. De fløt i luften rundt oss, noen av bølgene gikk inn i øret mitt. Der begynte de små hårene i det indre øret å vaie i væsken, og jeg kunne lese informasjonen, jeg forsto den.

Undersang/Jaskes šukŋa er et samarbeid med min tante og forfatteren Gerd Mikalsen, som har fortalt og skrevet historiene du hører.

Takk til Gerd Mikalsen, Øystein Lønvik, Maria Karlsen, Eli Mai Huang Nesse, Helle Lindskog, Montserrat Llampallas, Ane Hjort Guttu og gjengen, Alexander Rishaug, Magnus Holmen og Odd Solberg.

Lydverket spilles av hver hele time og varer i 47 minutter. Du er velkommen til å sitte ned og lytte i installasjonen.

———-

When coming up with a title for this show, I came to think about the book Underland by Robert Macfarlane. The word undersong is only mentioned once. He is sitting below ground level in a former sacred place or temple. He writes :

«…I rest companionably in the cool, listening to the landscapes undersong: clack of the train track, road-hum below it, buzz-saw of grasshoppers from the scrub»

Undersang/Jaskes šukŋa is a sound- and textile installation placed in Festsalen in the old Rådmannsgården. The work brings together fragments of family history interwoven with the mythologies of the underland.

Stories my aunts and uncles told by the fire in the valley, they scared me. The underworld people were sitting right behind our backs and could at any time pretend to be one of us. The breath was drawn into the lungs, squeezed through the larynx, turned into tones, to melody. The oral cavity turned the sounds into meaning, words. They came out. They floated into the air around us, some of the waves went into my ear. There, the small hairs in the inner ear began to sway in the liquid, and I could read the information, I understood it.

Undersang/Jaskes šukŋa is a collaboration with my aunt and author Gerd Mikalsen, who has told and written the stories you hear.

Thanks to Gerd Mikalsen, Øystein Lønvik, Maria Karlsen, Eli Mai Huang Nesse, Helle Lindskog, Montserrat Llampallas, Ane Hjort Guttu and the gang, Alexander Rishaug, Magnus Holmen and Odd Solberg.

The sound work is played every full hour, and lasts for 47 minutes. You are invited to sit down and listen inside the installation.